Site Loader
 • Bruxelles Environnement / E-news 43 / février 2021
 • Bruxelles Environnement / E-news 43 / février 2021 Naar de NL versie Bonjour à toutes et à tous, Pour cette première e-news de 2021, nous tenons tout d’abord vous souhaiter une merveilleuse année. Nous vous proposons également un retour en trois points sur le webinaire qui a eu lieu le 17 décembre 2020 : Des […]

  Read More

 • Milieu Brussel – e-news – EPC – EXAMENSESSIES VAN DECEMBER 2019
 • Hallo iedereen, De laatste sessies van het centraal examen vonden plaats van 1 tot 7 oktober 2019. De bijscholingsperiode die in maart 2017 is gestart en liep tot 15 oktober 2019 is nu afgerond. Van de 1249 residentiële certificateurs die momenteel over een geldige erkenning beschikken, hebben er 238 tijdens die periode het centraal examen […]

  Read More

 • EPC – EXTRA EXAMENS
 • Leefmilieu Brussel / august 2019 Vers la version FR EXTRA EXAMENS Beste collega’s, Omwille van het grote aantal inschrijvingen voor het centraal examen in oktober van dit jaar hebben we besloten om in oktober 6 extra sessies in te leggen, zodat elke certificateur die de bijscholing heeft gevolgd voor 15 oktober het examen kan afleggen: – […]

  Read More

 • mai 2019- e-news Certification PEB – Bâtiments Publics
 • Bruxelles Environnement / mai 2019 Les séances d’information sur la certification PEB bâtiment public ont eu lieu le lundi 20 mai (FR) et le lundi 27 mai (NL) 2019. 90 personnes ont assisté à la séance FR et 11 à la session NL. Suite à ces séances, nous avons publié les slides de présentation. Si vous […]

  Read More

 • e-News EPB-Certificering van Wooneenheden
 • Leefmilieu Brussel / juni 2019 Het online plaatsen van de nieuwe versie van Certibru-Res, van EPB Desk, van de handleiding van de certificateur, van de presentatieslides van 6 en 9 mei 2019, presentatie van uw nieuwe toolbox en herinnering over de inwerkingtreding van de nieuwe versie van het protocol. HET ONLINE PLAATSEN VAN DE NIEUWE […]

  Read More

 • e-news BIM : PUBLICATIE VAN HET PROTOCOL EN DE LIJST VAN VERBETERINGEN
 • PUBLICATIE VAN HET PROTOCOL EN DE LIJST VAN VERBETERINGEN Zoals overeengekomen tijdens de sessies op 6 en 9 mei, kondigen wij aan dat versie 2.3 van het protocol en het document dat de aanpassingen bevat tussen versie 2.2 en 2.3 van nu af aan beschikbaar zijn op onze website<https://cdn.flxml.eu/lt-2162689298-d233ca6a41c27966b539ac258d23d1b8eff481304de254c7>. Jullie hebben eveneens toegang tot deze […]

  Read More

 • e-news April 2019 EPB Certificering van Wooneenheden
 • PROGRAMMA VAN DE VOORSTELLING VAN DE BIJGEWERKTE TOOLS 140 personen hebben zich ingeschreven voor de (FR) voorstelling van 6 mei en iets minder dan 20 personen zijn ingeschreven voor de (NL) sessie op 9 mei. We herinneren eraan dat de versie van het protocol waarop het examen gebaseerd is de versie is die van kracht […]

  Read More

 • e-news Maart 2019 EPB Certificering van Wooneenheden
 • Deze e-news bevat belangrijke informatie over de volgende fasen van de EPB-certificering en het centraal examen.   Leefmilieu Brussel / maart 2019 SUMMIER Bijwerking van de tools Presentatie van de tools Centraal Examen Vragen ? Dag allemaal, BELANGRIJK – Deze e-news bevat belangrijke informatie over de volgende fasen van de EPB-certificering en het centraal examen. We […]

  Read More

 • Vacature – Beambte belast met de energieprestaties van de gebouwen (m/v/x)
 • Vacature – Beambte belast met de energieprestaties van de gebouwen (m/v/x) Wie is je werkgever? De afdeling &quot;Stedenbouw&quot; van de Technische Dienst van de gemeente Sint-Lambrechts- Woluwe is belast met de ruimtelijke ordening van de gemeente: certificaten en stedenbouwkundige vergunningen, milieu- en verkavelingsvergunningen, BBP, GOP, stedenbouwkundige overtredingen, EPB-reglementering,… Wat houdt de functie in? Je (m/v/x) […]

  Read More

 • EPB certificaring van openbare gebouwen
 • Leefmilieu Brussel / maart 2019 / FR Geachte mevrouw, geachte heer, De EPB-certificering openbare gebouwen evolueert! Een nieuwe reglementering, een nieuw protocol en een nieuw softwareprogramma moeten uw werk en het werk van de EPB-beheerders vergemakkelijken. Ze zullen ons ook de kans geven u beter te helpen bij het opstellen en beheren van deze certificaten. Deze wijzigingen […]

  Read More

 • Juni & Oktober 2019 Hervatting van de sessies van het gecentraliseerd examen
 • De nieuwe gecentraliseerde examensessies voor EPB Residentieel certificateur zijn door LeefMilieu Brussel gepland voor Juni 2019 en Oktober 2019. Nieuwe trainingsdata zijn ook door EETQ geprogrammeerd. U kunt ze raadplegen op onze website. Naar Leef Milieu Brussels e-news voor meer informatie:  https://cdn.flxml.eu/r-b83e31bc817b10966d3636bce029f87bf0cb588ab26f6d68 Planning 2019 We willen u ook graag op de hoogte houden over de […]

  Read More

 • e-news EPB werkzaamheden
 • HERINNERING VAN DE WIJZIGINGEN OP 1 JANUARI 2019 De nieuwe EPW- en EPN-methodes 2019 : Als gevolg van de goedkeuring van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 november 2018 is een nieuwe berekeningsmethode voor de EnergiePrestatie van Wooneenheden (EPW) en Niet-residentiële eenheden (EPN) van toepassing voor elk project waarvoor de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag […]

  Read More

 • BGHM is op zoek naar een residentiële energiecertificateur
 • BGHM is op zoek naar een residentiële energiecertificateur  Het hoofddoel van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij bestaat erin de huisvestingssector toegankelijk te maken voor personen met een bescheiden inkomen. Dat gebeurt via de openbare vastgoedmaatschappijen (OVM’s) die, overeenkomstig de bepalingen van de ordonnantie van 17 juli 2003 en het besluit van 26 september 1996, sociale woningen […]

  Read More

 • infofiche : « EPW en EPN –berekeningsmethodes gewijzigd vanaf 1 januari 2019 »
 • De voortzetting van de implementatie van de rekenmethode die van toepassing zal zijn voor elk project dat wordt ingediend vanaf 1 januari 2019. Voor meer info rond deze aanpassing van de reglementering, gelieve de infofiche : « EPW en EPN –berekeningsmethodes gewijzigd vanaf 1 januari 2019 » (.pdf) te lezen. https://leefmilieu.brussels/sites/default/files/if_methode_de_calcul_2019_nl.pdf

  Read More

 • LIJST VAN WIJZIGINGEN IN DE EPBSOFTWARE (tot en met versie 9.5.4)
 • Hier vindt u de lijst van de wijzigingen : https://leefmilieu.brussels/sites/default/files/list_changements_lpebv954_nl.pdf

  Read More

 • EPB Residentieel Certificateur – Laatste informatie met betrekking tot de bijscholing en het centraal examen
 • E-news 21 : De certificering voor wooneenheden – Laatste informatie met betrekking tot de bijscholing en het centraal examen Geachte mevrouw, geachte heer, Als EPB-certificateur of kandidaat-certificateur hebt u zich ingeschreven of wou u zich inschrijven voor één van de verplichte examensessies om de uitoefening van uw functie voort te zetten.  Naar aanleiding van de […]

  Read More

 • Examens voor de EPB-certificateurs uitgesteld ten gevolge van een verspreiding van de inhoud van het examen
 •   Een examen, georganiseerd door Leefmilieu Brussel, opgelegd aan de EPB-certificateurs om hun activiteit verder te kunnen zetten, was gepland op zaterdag 19 mei. Ondanks de genomen vertrouwelijkheidsmaatregelen, heeft Leefmilieu Brussel vernomen dat een e-mail naar de kandidaten gestuurd werd, met de inhoud van de voorgaande examens en deels foute suggesties voor antwoorden. Deze lek […]

  Read More

 • Feb/Maart 2018 – Agenda van de sessies voor het gecentraliseerd examen
 •  Agenda van de sessies voor het gecentraliseerd examen  In de vorige e-news hebben we de opening van de inschrijvingen voor de eerste twee sessies voor het gecentraliseerd examen aangekondigd.  Nu zijn alle data van de sessies voor het gecentraliseerd examen bekend. U kan zich inschrijven via het platform https://examen.environnement.brussels. We raden u aan u zo snel mogelijk in […]

  Read More

 • Fév/Mars 2018 Dates des sessions d’examen centralisé Certificateur PEB résidentiel
 •  Agenda des sessions de l’examen centralisé  Lors de la précédente e-news, nous vous annoncions l’ouverture des inscriptions aux deux premières sessions de l’examen centralisé.  Désormais, l’ensemble des dates des sessions de l’examen centralisé sont disponibles. Vous pouvez vous inscrire via la plateforme https://examen.environnement.brussels. Nous vous invitons à vous inscrire dès que possible pour qu’en cas d’échec, vous ayez […]

  Read More

 • Janv/Jan 2018 – Ouverture des inscriptions a l’examen centralisé/Opening van de inschrijvingen voor het gecentraliseerde examen
 • Nederlandse versie hieronder- Ouverture des inscriptions a l’examen centralisé Il est désormais possible de s’inscrire via la plateforme https://examen.environnement.brussels aux premieres sessions de l’examen qui auront lieu les 10 et 24 février prochains. Cet examen s’adresse tant aux certificateurs agréés ayant suivi la formation de recyclage qu’aux candidats certificateurs ayant suivi la formation de base apres le […]

  Read More

 • Dec 2017 – Examen Certificateur PEB residentiel – Uitstel van de eerste examens- Report des premières sessions de l’examen
 •  extraits de la e-news n°16 de Bruxelles Environnement    -Nederlandse versie hieronder- Report des premières sessions de l’examen Dans notre dernière news nous vous annoncions que les premières sessions d’examen auraient lieu les 9 et 16 décembre 2017. Nous sommes malheureusement contraints de reporter ces sessions au début de l’année prochaine. Veuillez nous excuser pour les désagréments […]

  Read More

 • oct-okt 2017 – samedi/zaterdag 9 & 16 dec 2017 -Sessions d’examen Certificateur PEB Résidentiel – Examens voor EPB Residentieel Certificateur
 • Annonce des dates d’examens :    Sessions d’examen relatives à la formation de recyclage Les premières sessions d’examen seront organisées les 9 et 16 décembre 2017. Les inscriptions sont réservées aux certificateurs disposant d’une attestation de suivi de la formation de recyclage. Un courriel vous sera adressé dans le courant du mois de novembre pour […]

  Read More

 • Sept. 2017 Travaux PEB – version du logiciel 8.5.3
 • La version 8.5.3 du Logiciel PEB La version 8.5.3 du logiciel PEB devient la version en vigueur. Cette nouvelle version du logiciel est également disponible en Région Wallonne et en Région Flamande. L’installation de cette version est nécessaire pour corriger certains incidents. Elle apporte également quelques améliorations diverses. La liste complète des corrections et des […]

  Read More

 • feb 2017 – Nieuwe software voor EPB Residentieel Certificateur – Een overstap in 3 stappen
 •  e-news Nr 13   Milieu Brussel E-news 13: Certificateurs wooneenheden februari 2017   FR / NL 2017, inwerkingtreding van de nieuwe tools Zoals aangekondigd in onze vorige nieuwsbrief , worden momenteel verschillende maatregelen uitegevoerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest teneinde de EPB-certificering voor de certificateurs te vereenvoudigen en de kwaliteit hiervan voor de gebruikers te verbeteren. Deze maatregelen zijn de […]

  Read More

 • fév 2017 – Nouveau Logiciel pour Certificateur PEB résidentiel en RBC – les étapes
 •   e- news n°13 de Bruxelles Environnement   FR / NL 2017, mise en oeuvre des nouveaux outils Comme annoncé dans notre précédente news, plusieurs mesures sont actuellement mises en oeuvre en Région de Bruxelles-Capitale afin de simplifier la certification PEB pour les certificateurs et de renforcer la qualité de celle-ci pour les utilisateurs. Ces mesures sont les suivantes: – Un […]

  Read More

 • Fév/Feb 2017 – Conseiller PEB Recyclage III – EPB Adviseur Bijscholing III
 • Nederlandse versie hieronder  3ième formation de recyclage des conseillers PEB Les évolutions réglementaires faisant l’objet du nouvel arrêté « Lignes Directrices » du 26 janvier 2017 (étendue et modification de la méthode PEN, nouvelle subdivision du projet, …) feront l’objet d’une 3ème formation de recyclage destinée à tous les conseillers PEB afin qu’ils puissent mettre […]

  Read More

 • 2017 – EPB-certificaat voor wooneenheden – Nieuwe software, nieuw protocol en bijscholing
 •  Nieuwe software, nieuw protocol en bijscholing Milieu Brussel e-news nr 12 : "De nieuwe software en protocol  zijn een antwoord op de vele feedback die we ontvingen de jongste jaren en zijn bedoeld om de EPB-certificatie voor de certificateurs te vereenvoudigen en de kwaliteit voor de gebruikers te vergroten."  Een bijscholing wordt voorzien om deze […]

  Read More

 • Oct 2016 – Arrêté portant modification de divers arrêtés d’exécution relatifs aux Certificats PEB résidentiels et tertiaires
 • 6 OCTOBRE 2016 Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de divers arrêtés d’exécution de l’ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l’Air, du Climat et de la Maîtrise de l’Energie (COBRACE)    www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/10/31_1.pdf#page=145        

  Read More

 • 2017 – Premier Recyclage – Certificateur PEB résidentiel en RBC
 • Lien vers le site de Bruxelles Environnement    Lien vers la e-news n°12 de l’IBGE :  app.bruxellesenvironnement.be/newsletter/Groupmail/Mailings/HTML_Enews12_certif_FR.html   Lien vers :  Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de divers arrêtés d’exécution de l’ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l’Air, du Climat et de la Maîtrise de l’Energie […]

  Read More

 • Dec 2016 – Du nouveau dans la législation relative à la certification PEB bâtiment public
 •   Un nouvel arrêté d’exécution du CoBrACE fait entrer en vigueur au 1er janvier 2017 deux modifications qui concernent la certification PEB bâtiments publics et une modification qui concerne l’agrément des certificateurs : Une nouvelle définition est donnée aux termes « Certificat PEB bâtiment public ». Le législateur a clarifié la portée du certificat : […]

  Read More

 • Monitoring réglementaire : Audit énergétique pour les grandes entreprises à Bruxelles
 • Transposition de la Directive 2012/27

   

  Read More

 • Janvier 2016 – E-news 11: certificateurs résidentiels / Certificateurs wooneenheden
 • Lien vers le site de Bruxelles Environnement / Enews op BIM website : FR app.bruxellesenvironnement.be/newsletter/Groupmail/Mailings/HTML_Enews11_SHORT_certif_FR.html NL app.bruxellesenvironnement.be/newsletter/Groupmail/Mailings/HTML_Enews11_certif_NL.html   En résumé :  Fin de la deuxième mission de l’Organisme de Contrôle Qualité (OCQ) Les contrôles menés lors de la deuxième mission de l’OCQ ont révélé une série d’infractions techniques courantes qui feront l’objet d’un guide pratique […]

  Read More

 • Okt 2014 : EPC – Residentieel Certificateur – vanaf 2015/01/01 wijzigingen van de toegang voorwaarden
 • Verandering vanaf 1ste Januari zie : https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&pub_date=2014-09-16&numac=2014031457&caller=summary “HOOFDSTUK III. – Wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke  Regering van 17 februari 2011 betreffende de erkenning van de certificateurs voor het opstellen van een EPB-certificaat of een EPB-certificaat Openbaar gebouw Art. 14. In artikel 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 […]

  Read More

 • Maart 2014 : Tweede Bijscholing EPB Adviseur – eerste sessies in het Nederlands
 • De eerste opeleidingen voor de ” Tweede EPB advisuer bijscholing” zullen vanaf juni plaatsvinden  (Louizalaan 367 – 1050 Elsene) Hier zijn de data van de eerste cursussen in het Nederlands: Vrijdag 6 juni, 2014 09:00-17:00 Dinsdag 10 juni, 2014 18:00-21:30 Dinsdag 17 juni,  2014 18:00-21:30 Meer informatie nodig ? Tel :  0486 73 86 23 email: […]

  Read More

 • De pre-registraties zijn geopend voor : Opleidingen “Certificateur voor Publieke Gebouwen” – de eerste sessies zijn voorzien in het najaar van 2012
 • Het is mogelijk om zonder verdere verplichtingen, in te schrijven om op de hoogte te blijven van ons aanbod, de data van de opleidingen in het najaar van 2012 (nà 15 september 2012) De opleidingen gaan door in de Huidevettersstraat 62 – 1000 Brussel De personen die reeds klant zijn bij EETQ, genieten van een […]

  Read More

 • April 2012 : Milieu certificaten – Het standpunt van EETQ
 • MET DE MILIEU PROBLEMATIEKEN REKENING HOUDEN : ONVERMIJDELIJK VOOR DE ONDERNEMINGEN DIE VOORUITGANG WILLEN Voorstelling van een acteur : EETQ (Environment & Economics for Total Quality) Ecologie, milieu, duurzame ontwikkeling, gas met broeikaseffecten, of nog biodiversiteit : deze woorden maken vandaag de dag deel uit van onze dagelijkse woordenschat.  Nochtans, veel kunnen hen geen bevredigende […]

  Read More

 • Augustus 2011: Kalender van de opleidingen van september tot december nu beschikbaar
 • Het kalender van de opleidingen (Residentieel Certificateur, EPB Adviseur en het doorgronden van de software voor EPB Adviseur) is beschikbaar. U heeft er toegang via het rubriek “opleidingen” van onze website. De Residentieel Certificateur opleidingen: EET is de referentie voor de opleidingen Residentieel Certificateur in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. Inderdaad, EET heeft niet alleen de […]

  Read More

 • Janvier 2010 : depuis le 1er Janvier 2010 – Certificat de Performance Energétique en vigueur au Grand Duché de Luxembourg
 • Au Grand Duché de Luxembourg, depuis le 1er janvier 2010, les bâtiments d’habitation existants doivent disposer du certificat de performance énergétique. Tout propriétaire qui désire vendre ou louer son immeuble doit donc présenter ce certificat. Cette même obligation est d’application dans le cas de transformations substantielles du bâtiment ou des installations techniques de celui-ci. Pour […]

  Read More