Site Loader

HERINNERING VAN DE WIJZIGINGEN OP 1 JANUARI 2019

De nieuwe EPW- en EPN-methodes 2019 :

Als gevolg van de goedkeuring van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 november 2018 is een nieuwe berekeningsmethode voor de EnergiePrestatie van Wooneenheden (EPW) en Niet-residentiële eenheden (EPN) van toepassing voor elk project waarvoor de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag wordt ingediend vanaf 1 januari 2019. Om meer te weten over de veranderingen in de berekeningsmethode kunt u deze infofiche raadplegen: «EPW- en EPN-berekeningsmethodes gewijzigd vanaf 1 januari 2019». Deze in het e-news van juli 2018 aangekondigde fiche verscheen al op onze website en is nu bijgewerkt.

Strengere eis inzake het Primaire EnergieVerbruik (PEV) voor nieuwe en met nieuw gelijkgestelde niet-residentiële EPB-eenheden :

Ter herinnering: het besluit van 26 januari 2017 kondigde strengere eisen aan voor de functies «Kantoren», «Onderwijs» en «Technische ruimten» (van 0,6 naar 0,45) vanaf 1 januari 2019. Deze wijziging was al geïntegreerd in de softwareversie 9.5.1.

Procedure voor het versturen van “hybride” projecten :
De regelgeving vereiste dat het EPB-dossier voor eenvoudig gerenoveerde eenheden (EGE) naar de vergunningverlenende instantie werd verstuurd en het dossier voor zwaar gerenoveerde eenheden (ZGE), voor met nieuw gelijkgestelde eenheden (NGE) en voor nieuwe eenheden (NE) naar Leefmilieu Brussel. Voor ‘hybride’ projecten, d.w.z. projecten bestaande uit meerdere EPB-eenheden met werkzaamheden van verschillende aard, waaronder EGE, had Leefmilieu Brussel aanbevolen om de betreffende EPB-dossiers naar één enkele administratie te sturen, in dit geval Leefmilieu Brussel. Die aanbeveling is nu omgezet in regelgeving. Bijgevolg moeten «hybride» projecten voortaan alleen nog naar Leefmilieu Brussel worden gestuurd voor alle EPB-fasen van het project (met uitzondering van het EPB-voorstel, dat altijd samen met de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning moet worden ingediend.

VERSIE 10.0.2 VAN DE EPB-SOFTWARE

De versie 10.0.2 van de EPB-software wordt de van kracht zijnde versie. Ze is eveneens beschikbaar in het Vlaams en het Waals Gewest. Voor meer info raadpleegt u de « didactische handleiding van de versie 10.0.2 ». De volledige lijst van correcties en verbeteringen die werden aangebracht ten opzichte van de vorige versie kan worden geraadpleegd in het volgende document : «Volledige lijst van de wijzigingen».

Opgelet : deze versie wordt niet automatisch geactualiseerd in de software. U moet ze downloaden via deze link.