KwaliteitsCharter

EETQ methoden en tools 

EETQ maakt gebruik van de kwaliteitscontrole ISO 9000 certificering (traceerbaarheid) en ISO 14000 (continue verbetering: Kaizen).
Zo wordt feedback van de deelnemers  gevraagd na elke training.
Om verenigbaar te zijn met een duurzame benadering van de ontwikkeling, moet de kwaliteit worden onderzocht ; dit gebeurt via Levens Cyclus Analyce (LCA), rekening houdend met de stroomopwaartse en stroomafwaartse beweging kan er met kennis van zaken, een keuze gemaakt worden voor materialen, apparatuur en methoden.
De parameters voor de Milieukwaliteitsnormen zijn meervoudig.
Prioriteiten zijn afhankelijk van de context en de opwaartse doelstellingen. Indien men strikt wil zijn dan moet de keuze worden gebaseerd in  een systeem met internationale normen: de Milieu-Effect-indicatoren.
EETQ beheerst de LCA en de gevolgen voor de milieu-indicatoren, maar ook installatiebronnen van de milieukwaliteitsnormen, die deze uitvoert, zoals LEED®, BREEAM® en HQE ®

EETQ training staat voor 

  • Een programma dat voortdurend wordt verbeterd, ook qua inhoud en didactiek
  • Ervaren en gedreven trainers die hoog gekwalificeerd zijn, door de  trainingsmodule,
  • Kennisoverdracht via methodieken en op maat van de deelnemers
  • Een cursus die special werd ontwikkeld om deelnemers voor te bereiden op reële werksituaties en  om hierop adequaat  te reageren in het werkveld.
  • Een constructieve dialoog voor, tijdens en nà de training
  • Flexibele schema’s en planning, aanpasbaar aan de specifieke noden van de  deelnemers.
  • Aanpasbare programma’s, naargelang het soort bedrijfsleven, de behoeften en de doelstellingen van onze klant.