Vraag 1: Wat is het verschil tussen “EPB Adviseur ” in het Brussels Hoofdstedelijk (BHG) en “Residentieel Certificateur ” in BHG?

De ” EPB Adviseur ” werkt stroomopwaarts in de bouw of bij ingrijpende renovatie van gebouwen.
De ‘ Residentieel Certificateur’ levert  “EPB- Certificaten ” af, (die zijn verplicht sinds 1 mei 2011 voor de verkoop en sinds 1 november bij verhuur) bij onroerend goed transacties.

Vraag 2.1. : Hoe word ik ” EPB Adviseur ” in BHG ?
• minstens 18 jaar oud zijn
• Houder zijn van één van de volgende diploma’s: architect, burgerlijk ingenieur, industrieel ingenieur of bio-ingenieur
• De opleiding volgen  ” EPB Adviseur ” in BHG en geslaagd zijn voor de test. (controle van de kennis)

° vervolgens kan de aanvraag tot erkenning gebeuren bij BIM

Vraag 2.2: Hoe de rol van ” Residentieel Certificateur ” in BHG uit te voeren?

Om de rol van ‘Residentieel Certificateur’ in BHG uit te oefenen, moet u:
• ” houder zijn van een diploma architect, ingenieur-architect, burgerlijk ingenieur, bio-ingenieur, industrieel ingenieur, gegradueerde in de bouwkunde of elk ander diploma van het hoger onderwijs ter bekrachtiging van een opleiding die de energetische aspecten van de gebouwen behandelt, dan wel het bewijs leveren van minstens twee jaar beroepservaring in een van de in het kader van de ordonnantie aan erkenning onderworpen activiteiten.” zie Besluit van BRG
• Een cursus ” Residentieel Certificateur’ in BHG hebben gevolgd en geslaagd zijn  voor de test (centraal examen georganiseerd door BIM).
•  Vervolgens kan de aanvraag tot erkenning gebeuren bij BIM.

Vraag 3: Wat zijn de vereisten om toegang te krijgen tot de opleiding ” EPB Adviseur ” in BHG ?

• Houder zijn van één van de volgende kwalificaties en/ of diploma’s : architect, Civiele Techniek,   Technische Bedrijfskunde of Bio-ingenieurswetenschappen.

Vraag 4: Wat zijn de vereisten om toegang te krijgen tot de training ” Residentieel Certificateur’ ” in BHG ?

” houder zijn van een diploma architect, ingenieur-architect, burgerlijk ingenieur, bio-ingenieur, industrieel ingenieur, gegradueerde in de bouwkunde of elk ander diploma van het hoger onderwijs ter bekrachtiging van een opleiding die de energetische aspecten van de gebouwen behandelt, dan wel het bewijs leveren van minstens twee jaar beroepservaring in een van de in het kader van de ordonnantie aan erkenning onderworpen activiteiten.” zie Besluit van BRG

Vraag 5.1: Wat is een energieprestatiecertificaat? (Bron: BIM/Leefmilieu Brussel)

Het energieprestatiecertificaat  van een gebouw (EPB) is een document dat verslag geeft van het gebruik van een gestandaardiseerd gebouw, per jaar én per m², op basis van de energiekenmerken (isolatie, ventilatie, technische, …). De energiekenmerken worden verzameld door een erkende certificateur,  tijdens zijn bezoek aan het pand.

Vraag 5.2: Wat is het doel van een energieprestatiecertificaat ?

Het certificaat is een tool die het mogelijk maakt, de kandidaat kopers of –huurders, panden te vergelijken ,op het vlak van energieprestaties. Het certificaat PEB houdt alleen rekening met wat specifiek is aan het gebouw (isolatie, oriëntatie, technische faciliteiten, …). Met de software-codering van de gegevens verzameld door de certificateur, tijdens zijn bezoek, is een gestandaardiseerd verbruik berekend op basis van regelmatig gebruik en een gemiddelde klimatologische jaar. Het is geen afspiegeling van het werkelijke verbruik van de vorige bewoner, en geeft geen zekerheid op het werkelijke verbruik van de toekomstige bewoner.

Vraag 5.3: wie is betrokken ?

De verkoper of verhuurder van een individuele woning.
De verkoper of verhuurder van een onroerend goed ; het pand moet worden gecertificeerd door een erkende certificateur EPB, en dit voorafgaand aan de verkoop (sinds 1 mei 2011) of voorafgaand aan de de verhuring (sinds 1 november 2011) van een eigendom.
Het energieprestatiecertificaat  moet opgesteld worden door een erkend certificateur (met een erkenning die goedgekeurd is voor residentiële certificaten door BIM)
De verkoper of verhuurder van een kantoor van meer dan 500m ²
De verkoper of verhuurder van onroerend goed moet worden gecertificeerd door een erkend certificateur EPB, voorafgaand aan de verkoop (sinds 1 mei 2011) of de huur (sinds 1 november 2011) van zijn eigendom.  Het certificaat PEB moet worden opgesteld door een geaccrediteerde tertiaire certificateur.

Vraag 5.4: Wat is de geldigheid van het energieprestatiecertificaat ?

IBL-certificaten zijn geldig voor 10 jaar als er geen wijzigingen worden aangebracht in de energie-eigenschappen van het pand.

Vraag 5.6: Wat betekent certificaat PEB voor nieuwe gebouwen?

Voor alle nieuwe gebouwen (residentiële, commerciële of publieke) waarvoor de bouwvergunning werd ingevoerd sedert 2 juli 2008 een certificaat IBL zoals “nieuw
gebouw” wordt uitgegeven door Leefmilieu Brussel op basis van de verklaring van IBL Wethouder PEB dat volgde op de bouwplaats. Dit certificaat PEB geldt ook voor 10 jaar en kan worden gebruikt in een vastgoedtransactie.

Vraag 5.7: Wat is de wettelijke grondslag van het certificaat ?

Voorschriften met betrekking tot PEB  zijn afkomstig  van een  Europese richtlijn van 2002 (2010, 2016). De richtlijn is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door een ordonnantie goedgekeurd in 2007 (aangepast door een nieuwe verordening in 2009) waaruit het regeringsbesluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest BEC op het certificaat uitgegeven door een certificateur voor individuele woningen en de Orde van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest BEC op het certificaat uitgegeven door een certificateur voor tertiaire eenheden werden goedgekeurd 17 februari 2011. Ook 24 APRIL 2014. – Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Vraag 6: Wat is de procedure tot inschrijving in één van onze opleidingen?
Het aanvraagformulier is alleen online beschikbaar op het volgende adres: https://eet-totalquality.com/nl/opleidingen/inschrijving/
U kiest de cursus die u wenst te volgen in de tabel van formaties, door te klikken op de link “Tekenen” in het blauw aangeduid in de 3e kolom.
Zodra u op deze link klikt, wordt u doorgestuurd naar de trainingskalender. Vervolgens geeft u de sessie van uw keuze op, door te klikken op de link “teken”.
Een reeks van vragen worden u gesteld (elk veld moet worden ingevuld om door te gaan), als u nog niet geregistreerd bent bij EETQ, wordt u gevraagd om uw klantenveld in te vullen, als u reeds klant bent, zal uw loginnaam u gevraagd worden.
Een e-mail met bevestiging van ontvangst van uw aanvraag wordt verzonden naar het e-mailadres dat u hebt opgegeven. Dank om ook uw spambox te controleren. (NB: Indien u nog niets hebt ontvangen, binnen 4 uur na uw pre-registratie, neem dan contact op via mail in de contactzone: https://eet-totalquality.com/nl/contact-2/
We herinneren u eraan dat het hier gaat om een pre-registratie. De registratie wordt pas  gevalideerd nadat alle nodige elementen aanwezig zijn, samen met uw betaling. Om ongemakken te voorkomen, raden we aan om regelmatig uw inbox te checken.

Vraag 7: Hoe kan ik mijn registratie valideren?
Zodra uw aanvraag gemaakt is (zie vraag 5), zal uw dossier beoordeeld worden en zijn er vervolgens drie mogelijkheden :
1. Uw dossier is volledig en we sturen u een e-mail met onze betalingsgegevens, de inschrijving is pas definitief na ontvangst van de volledige betaling ( het bewijs van betaling kan via mail worden doorgegeven).
(NB: om de verwerking van de bestanden te vergemakkelijken, wil een kopie of een printscreen van het bewijs van betaling doorgeven – dit zijn de enige geldige bewijsstukken)
2. Uw aanvraag is onvolledig , en we hebben meer precisie nodig, we sturen u een e-mail om uw dossier te kunnen vervolledigen
3. Uw aanvraag wordt afgewezen, en u wordt op de hoogte gebracht via mail.
Om ongemakken te voorkomen, controleer regelmatig uw inbox.

Vraag 8: Hoe kan ik mijn registratie valideren?

Zodra uw aanvraag opgemaakt is (zie vraag 5), wordt uw dossier beoordeeld. Drie gevallen doen zich voor:
1. Indien uw dossier volledig is, dan sturen wij u een e-mail met onze betalingsgegevens. De inschrijving is definitief na ontvangst van volledige betaling en het opsturen van het bewijs van betaling binnen de aangeduide tijd die in de e-mail gegeven wordt.
(NB: om de verwerking van uw dossier te vergemakkelijken, is een printscreen van uw home-banking of een scan/kopie van de overdracht dit geldt als enig geldig bewijs van betaling)
2. Indien uw aanvraag onvolledig is, en hebben we meer precisie nodig, dan sturen we een e-mail om aan te vullen.
3. Indien uw aanvraag geweigerd is, sturen wij u ook  een e-mail hieromtrent.
Om ongemakken te voorkomen, danken we u een e-mail addres aan te duiden dat u regelmatig kunt controleren.

Vraag 9: Ik heb mijn aanvraag voor inschrijving gedaan sedert meer dan een week en heb nog geen mail ontvangen.

De dossiers worden beoordeeld op basis van de looptijd van de start van de opleiding:
Als de vervaldag in de buurt ligt  van uw aanvraag (binnen de toekomende 6 weken)  is er iets misgelopen.
Gelieve ook uw spambox te controleren. Het kan sporadisch gebeuren dat sommige mails verloren gaan, als u echt nog niets ontvangen hebt, neem dan contact met ons op via de contact pagina van onze website: https://www.eet-totalquality.com/nl/contact-2/
Indien de vervaldag later is (enkele maanden) dan is er de mogelijkheid dat we uw dossier wat later behandelen, maar we streven ernaar om alle bestanden in de kortst mogelijke tijd te behandelen.

Vraag 10: Kan ik langs komen om te registreren?

Registratie is alleen mogelijk via onze website

Vraag 11: Ik zou graag de data en tarieven kennen voor de volgende “Residentieel Certificateur” opleiding.

De data en de tarieven van onze opleiding “Residentieel Certificateur” zijn beschikbaar op het volgende adres: https://www.eet-totalquality.com/nl/opleidingen/details?fd=42

Vraag 12: “. Ik zou graag de data en tarieven kennen voor de volgende “EPB Adviseur” opleiding.

De data en de tarieven van onze opleiding “EPB Adviseur” zijn beschikbaar op het volgende adres: https://www.eet-totalquality.com/nl/opleidingen/details?fd=6

Vraag 13: Ik zou graag de data en tarieven kennen voor de volgende “bijscholing EPB Adviseur”.

De data en de tarieven van onze opleiding “EPB Adviseur” zijn beschikbaar op het volgende adre: https://www.eet-totalquality.com/nl/opleidingen/details?fd=45

Vraag 14: Voor de opleiding “Residentieel Certificateur” in het BHG, zijn de voorwaarden voor het verkrijgen van de erkenning als Certificateur, identiek als die van het Waalse Gewest?

De voorwaarden zijn niet dezelfde in het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
In het BHG: ieder persoon vanaf 18 jaar kan toetreden tot de rol van “Residentieel Certificateur.”
Elk opleidingscentrum verzorgt opleidingen voor specifieke doelgroepen.
In EETQ, bieden wij twee soorten opleidingen “Residentieel Certificateur” aan:
(Zie vraag 4 voor meer informatie)
De precieze voorwaarden voor de erkenning van Residentieel Certificateur in de Brusselse regio zie :
Samengevat, is iemand die ten minste 80% van de lesuren van de opleiding (lange of korte, afhankelijk van uw profiel) bijgewoond heeft en voor het examen geslaagd is, krijgt een attest van voltooiing teneinde de erkenningsaanvraag in te dienen bij BIM.

Vraag 15: ik ben afgestudeerd als industrieel ingenieur en landmeter (tijdens mijn studie, heb ik EPB gestudeerd). Met 4 jaar als project engineer bij een bouwbedrijf, kan ik deelnemen aan de opeliding “Residentieel Certificateur “ verkorte type ?

 Ja

Vraag 16: Ik ben binnenhuisarchitect en vastgoedmakelaar, kan ik de “Residentieel Certifateur”cursus volgen?

Ja.

Vraag 17: welke ervaring kan tot een vrijstelling van bepaalde modules leiden?

BIM kan geldende opleidingen die in andere regio’s erkend zijn als gelijkwaardige opleidingen  behandelen. BIM kan dan aan de opleidingscentra de naam van deze organisaties communiceren die hen toestaat om mensen die zo’n opleiding hebben gevolgd met gelijkwaardige modules , vrij te stellen:
• hetzij de praktische module
• hetzij de theoretische module
• of beide.
De modules in verband met regulatieve  inhoud en het examen zijn sowieso verplicht.
Als mensen uit andere regio’s die in Brussel hun beroep willen uitoefenen, zijn verplicht minimum de laatste twee modules te volgen. Ze moeten ook, zoals de andere kandidaten, de erkenning aan BIM vragen.
De “Residentieel Certificateur” en “EPB Adviseur” die in Vlaanderen en Wallonië erkend zijn, kunnen een vrijstelling vragen op vertoon van een bewijs van deelname als een individuele aan een gelijkwaardige opleiding.

Vraag 18: gelijkwaardige ervaring: hoe het te rechtvaardigen? Op basis van een dossier?

Voor de overige gevallen ; indien een kandidaat , op basis van een vrijstelling, na een opleiding die niet op de hierboven vermelde lijst van gelijkswaardig opleidingen voorkomt, is de procedure de volgende :
We vragen u een e-mail te sturen naar :  info ( at ) eet-totalquality.com met een samenvatting van de relevante ervaringen en een lijst van de opleidingen die u gevolgd hebt in verband met de energieprestaties van gebouwen of gelijkgestelde opleidingen.

Vraag 19: Is de erkenning “Residentieel Certificateur” in het Waalse Gewest of ” Residentieel Certificateur ” in Vlaanderen,  bruikbaar of overdraagbaar in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?
Neen . Omdat de erkenningsvoorwaarden en eisen van elke regio specifiek zijn, kunnen er geen vervangingen worden gemaakt tussen regio’s. Maar als u aan de voorwaarden in elke regio voldoet, kunt u de drie functies combineren.

Vraag 20: Is er een verschil tussen (Energieprestatie van Gebouwen) EPB en “PAE” (“Procédure d’Avis Energétique” in het Waalse gewest ?

Vraag 21: Opleiding “Bijscholing EPB Adviseur”, begint binnen de 2 weken heb ik nog steeds mijn syllabus niet ontvangen.

In principe wordt de syllabus verzonden op de dag voor het begin van uw opleiding. De syllabus wordt alleen verzonden als wij uw volledige betaling en  het betalings bewijs ontvangen hebt via : info@eet-totalquality.com

Vraag 22: Wanneer heeft het examen voor de opleiding “Residentieel Certificateur” plaats?

Het examen is een centraal examen en is door BIM georganiseerd. De data van die examen is door BIM bekend gemaakt.

Vraag 23: Wanneer heeft de controle plaats voor de opleiding “EPB Adviseur”?

Het examen gebeurt na de laatste dag van de opleiding en duurt ongeveer 3,5 uur. De test is een multiple-choice vragenlijst (en bevat ook open vragen) en is een algemeen overzicht van de materie gezien in de opleiding.

Vraag 24: Ik heb net mijn opleiding afgerond en mijn test “EPB Adviseur” gedaan, hoe lang  moet ik wachten op mijn resultaten?

In principe duurt het 1-2 weken voor het ontvangen van de resultaten

Vraag 25: Is er een prijsvermindering mogelijk voor werkzoekenden?

Meer informatie over: www.leforem.be / private / seformer.html

Vraag 26: Ik vraag me af of het mogelijk is om met opleidingscheques te betalen?

– In het kader van de wetgeving inzake de toekenning van betaald educatief verlof.
Erkenningsnummer: F-960-11 voor EETQ’s “EPB Adviseur” opleiding
Erkenningsnummer F-979-11 voor EETQ’s “Residentieel Certificateur” in BHG
Er is ook ondersteuning voor ondernemingen: https://www.vdab.be/opleidingscheques/werknemers.shtml

Vraag 27: U vraagt om een laptop mee te nemen naar de opleiding, kan een MAC ook ?

Ja.

Vraag 28: Kunt u bevestigen dat de erkenning “Residentieel Certificateur” geldig is in Brussel?

De training die wij bieden is erkend door het BIM (Leefmileu Brussel) en leidt tot het attest dat u nodig hebt om uw erkennning van BIM te verkrijgen.