Milieu en Duurzame Certificaten

Milieu- of duurzame certificaten vereist de implementatie van een certificeringsproces, of u nu kiest voor certificaat of liever zelfcertificatie. Dit proces bevat in elk geval verschilende stappen. We beginnen met een bepaalde situatie, te vergelijken met een gewenste positie (hypothese) naar de directe kosten en de middellange en lange termijn voordelen die voortvloeien uit de overgang van een naar de andere situatie te beoordelen. De fasen van het werk zijn:

Onze rol hangt af van het doel van de klant:

De klant wil een certificaat krijgen:

> implementatie van een certificeringproces en reactie op alle vereisten die leiden tot het certificaat

 

De klant wil een certificeringsproces invoeren zonder een certificaat te behalen:

> antwoord op een reeks vereisten om de milieuaanpak van zijn bedrijf te ontwikkelen of te versterken

Onze rol varieert afhankelijk van de gewenste intensiteit en doel.

Niettemin begint het altijd met de analyse van de behoeften van de klant en de studie van de stand van zaken. Onze rol kan de volgende taken omvatten:

  • Selectie van de certificaat of het certificeringsproces in overeenkomst met uw behoeften
  • Stel het programma en planning op (duurzaam bouwen in het geval van HQE®,kredieten in het geval van LEED®, enz.)
  • Verzamel gegevens binnen uw organisatie
  • Het maak van rapport of de documenten die ingediend moeten worden voor certificering
  • Monitoring van de bouwactiviteiten (gebouwcontrole – inbedrijfstelling)