Site Loader

BGHM is op zoek naar een residentiële energiecertificateur 

Het hoofddoel van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij bestaat erin de huisvestingssector toegankelijk te maken voor personen met een bescheiden inkomen. Dat gebeurt via de openbare vastgoedmaatschappijen (OVM’s) die, overeenkomstig de bepalingen van de ordonnantie van 17 juli 2003 en het besluit van 26 september 1996, sociale woningen aanbieden.

De OVM’s staan onder de voogdij van de BGHM, die haar opdracht vervult onder het toezicht van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

  1. Functiebeschrijving:
  • Je stelt typologieën op van de sociale woningen op basis van de plannen van de gebouwen van de sector;
  • Je bepaalt het energieverbruik in de sociale woningen met het oog op het opstellen van het energieprestatiecertificaat (EPB) tussen twee verhuurperiodes in;

Gezocht profiel:

 Opleiding :

 Je bent een voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewesterkende residentiële energiecertificateur;

  • Je hebt eendiploma van hoger secundair onderwijsof een 

    bachelorsdiploma in de bouw.

  • Ervaring in de bouwsector is een troef.
  1. Statuut en arbeidsvoorwaarden :

 

Loonschaal : B101 (bruto basisjaarsalaris : 28105,81 €) of C101 (bruto basisjaarsalaris : 24968,53 €) (naargelang het diploma)

Type arbeidsovereenkomst : voltijdse betrekking voor een bepaalde duur van 1 jaar.

 

Aanvullende voordelen:

–        35 dagen jaarlijks verlof

–        maaltijdcheques met een nominale waarde van 8 euro

–        gratis MIVB-abonnement ;

–        gratis treinabonnement

–        fietspremie : € 0,23/km

  1. Selectieprocedure

Als u wenst u deel te nemen aan deze selectie, stuur ons dan vóór 31/01/2019 uw cv en motivatiebrief :

–        per e-mail : vacatures@bghm.irisnet.be

–        per post: BGHM, ter attentie van de heer Y. Lemmens, Directeur-generaal, Jourdanstraat 45-55 te 1060 Brussel.