Site Loader

 e-news Nr 13

 

Milieu Brussel

E-news 13: Certificateurs wooneenheden

februari 2017

 

FR / NL
2017, inwerkingtreding van de nieuwe tools
Zoals aangekondigd in onze vorige nieuwsbrief , worden momenteel verschillende maatregelen uitegevoerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest teneinde de EPB-certificering voor de certificateurs te vereenvoudigen en de kwaliteit hiervan voor de gebruikers te verbeteren. Deze maatregelen zijn de volgende:
– Een nieuwe software
– Een nieuw protocol
– Een verplichte bijscholing en een verplichte examen
De ontwikkelingen van de nieuwe software en het nieuw protocol houden rekening met de 5 jaar ervaring sinds de inwerkingtreding van het EPB-certificaat in 2011 en de vele opmerkingen die door de helpdesk CertiBru-Res@environnement.brussels werden verzameld. Ze zullen het mogelijk maken om ook rekening te houden met de jongste evoluties in de bouwtechnieken. De aanbevelingen werden herwerkt en zijn nu duidelijker. Ze identificeren uitdrukkelijker de delen die moeten worden gerenoveerd.
De nieuwe software bestaat uit 2 modules:
  • De berekeningssoftware CertiBru-Res die de codering van de verzamelde gegevens mogelijk maakt.  Het resultaat van deze codering wordt overgedragen naar de tweede module, de EPB-desk.
  • De EPB-desk is een webapplicatie die de uitreiking en het beheer van uw certificaten mogelijk maakt (updates, aanvragen voor deblokkering, beheer van adressen,…).
Een overstap … in 3 stappen:
  • Onderbreking van CertiBru-Res op 7 maart 2017
De toegang tot de huidige Certibru-Res-applicatie zal vanaf 7 maart om 18h worden onderbroken. Het is belangrijk op te merken dat de coderingen die niet zijn omgezet in een EPB-certificaat vóór deze onderbreking definitief verloren zijn.  
  • Terbeschikkingstelling van de nieuwe berekeningssoftware  op 10 maart 2017
De nieuwe berekeningssoftware CertiBru-Res zal u via e-mail ter beschikking worden gesteld op 10 maart 2017.  Het zal mogelijk zijn nieuwe coderingen te doen vanaf de installatie ervan. De uitreiking van certificaten zal echter enkel mogelijk zijn vanaf de indienststelling van de EPB-desk op 15 maart 2017. Deze termijn is nodig om de zware migratie van de gegevens van 170.000 reeds uitgereikte certificaten mogelijk te maken. Het zal dus niet meer mogelijk zijn een EPB-certificaat uit te reiken tijdens deze onderbrekingsweek. Gelieve ons te verontschuldigen voor het eventuele ongemak.
  • Indienststelling van de EPB-desk op 15 maart 2017
De EPB-desk zal in dienst worden gesteld op 15 maart 2017. Dit is ook de datum waarop het nieuwe protocol en het nieuwe berekeningssoftwareprogramma CertiBru-Res officieel in werking zullen treden. Het nieuwe protocol zal de komende dagen beschikbaar zijn op de pagina « Tools voor certificateurs wooneenheden ». Om het gebruik van de modules te vergemakkelijken, zullen meerdere handleidingen beschikbaar zijn vanaf de EPB-desk.
Bijscholing en examen verplicht
Om deze nieuwe tools te beheersen is bijscholing nodig. Naast het bestuderen van de nieuwe tools zullen in deze opleiding ook de fouten die regelmatig worden gemaakt aan bod komen om de praktische beheersing van de certificateurs te verbeteren. Het volgen van deze bijscholing en het slagen van een examen betreffende deze bijscholing zijn verplicht als u uw erkenning wil behouden.
Voor alle praktische informatie over de organisatie van de bijscholingen kan u terecht bij de centra die erkende opleidingen organiseren.  Het examen betreffende de inhoud van deze bijscholing zal door Leefmilieu Brussel op een gecentraliseerde manier worden georganiseerd. De data van deze examens zullen in onze volgende nieuwsbrieven worden meegedeeld. U krijgt een getuigschrift van deze bijscholing op voorwaarde dat u slaagt voor een examen binnen de 15 maanden, te tellen vanaf de inwerkingtreding van de nieuwe tools, ofwel vóór 15 juni 2018.
Het gebrek aan affichering in de advertenties

 

We herinneren eraan dat elke eigenaar of tussenpersoon het resultaat van het EPB-certificaat in elke advertentie moet vermelden vanaf het ogenblik dat het pand op de markt komt. Sinds 1 januari 2017 is het niet meer verplicht het niveau van de CO2-uitstoot bekend te maken. De energieklasse volstaat. Een nieuwe grootscheepse campagne die wordt gevoerd door de diensten van de afdeling Inspectie van Leefmilieu Brussel controleert de aanwezigheid van deze informatie in de advertenties sinds begin 2017. Gelieve uw klanten waarvoor geen certificaat kan worden uitgereikt in de overgang tussen het oude en nieuwe softwareprogramma mee te delen dat de controles zullen worden uitgesteld.