Site Loader
Leefmilieu Brussel / juni 2019
Het online plaatsen van de nieuwe versie van Certibru-Res, van EPB Desk, van de handleiding van de certificateur, van de presentatieslides van 6 en 9 mei 2019, presentatie van uw nieuwe toolbox en herinnering over de inwerkingtreding van de nieuwe versie van het protocol.
HET ONLINE PLAATSEN VAN DE NIEUWE VERSIE VAN EPB DESK EN VAN CERTIBRU-RES
Zoals aangekondigd in de vorige e-news, zijn de nieuwe versie van EPB Desk en van de software Certibru-Res voortaan online. Deze nieuwe versies bevatten verschillende verbeteringen die werden gepresenteerd tijdens de presentatiesessies van de geactualiseerde tools van 6 en 9 mei 2019.
Ter info, Certibru-Res zal automatisch geactualiseerd worden tijdens het opstarten ervan.
PRESENTATIE VAN UW NIEUWE TOOLBOX
Eén van de nieuwigheden van EPB Desk is de creatie van een toolbox met als doel het op één plaats samenbrengen van alle tools die u nodig heeft om te werken (protocol, info-fiches, tutorials, e-news, erkenningen, enz.). Wij hebben ervoor gezorgd dat deze nieuwe platform zo ergonomisch mogelijk is en wij hopen dat ze u tevreden zal stellen.
U kunt er ook rechtstreeks op gaan via EPB Desk door te klikken op de rubriek “Tools” van het menu Residentiële Certificatie.
Noteer dat deze toolbox de nieuwe referentieplatform wordt voor uw tools. De inhoud van de vorige pagina “tools voor certificateurs wooneenheden” op onze internetsite zal voortaan beperkt zijn.
HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN DE PRESENTATIESLIDES
Zoals voorzien stellen wij de slides over de herwerkte tools van de presentatiesessies die op 6 en 9 mei 2019 plaatsgevonden hebben ter uwer beschikking. Zoals op dezelfde wijze vermeld voor de opleidingsslides, zijn deze slides enkel een ondersteuning om u te helpen om het protocol en de wijzigingen ervan in kaart te brengen. Alle informatie betreffende het protocol moet dus in het protocol opgezocht worden.
Deze slides zijn toegankelijk via uw nieuwe toolbox als u klikt op het icoon « presentatieslides ».
HANDLEIDING VAN DE CERTIFICATEUR
De handleiding van de certificateur zal vanaf het begin van volgende week beschikbaar zijn. Deze is gesplitst in twee delen. Het eerste deel heeft als doel het verschaffen van informatie over uw werkregeling, onder meer het gebruik van de Certibru-Res software en het administratief beheer van de EPB-certificaten. Het tweede deel geeft u een voorstelling van de wijze waarop de aanbevelingen gegeven worden om u zo nuttige elementen te geven om deze aan uw klanten uit te leggen. Het heeft ook als doelstelling u te helpen om de informatie in vrije tekst in te vullen zodat de raadpleging van het EPB certificaat en van het coderingsverslag zo duidelijk mogelijk is.
Raadpleeg de handleiding van de certificateur vanaf volgende week in uw toolbox.
INWERKINGTREDING VAN HET PROTOCOL
Wij herinneren u eraan dat de versie 2.3 van het protocol vandaag (03/06/2019) in werking treedt en de officiële versie wordt. Dit betekent onder meer dat de EPB-certificaten die vanaf vandaag opgesteld worden en de vragen van het gecentraliseerd examen met betrekking tot het protocol zich enkel en alleen op deze versie van het protocol zullen baseren.
ANTWOORDEN OP DE VRAGEN VAN DE SESSIES
Tijdens de presentatiesessies van 6 en 9 mei 2019 hebben we een groot aantal vragen gekregen. Sommige van die vragen vinden een antwoord in de nieuwe versie van het protocol. Verder zullen wij op individuele wijze antwoorden op de vragen en zullen wij deze zomer de terugkerende vragen communiceren.
Een prettige dag gewenst,