Site Loader

PUBLICATIE VAN HET PROTOCOL EN DE LIJST VAN VERBETERINGEN

Zoals overeengekomen tijdens de sessies op 6 en 9 mei, kondigen wij aan dat versie 2.3 van het protocol en het document dat de aanpassingen bevat tussen versie 2.2 en 2.3 van nu af aan beschikbaar zijn op onze website<https://cdn.flxml.eu/lt-2162689298-d233ca6a41c27966b539ac258d23d1b8eff481304de254c7>.

Jullie hebben eveneens toegang tot deze documenten en tot de handleiding van de certificateur via de pagina « tools » in de FrontOffice vanaf begin juni, vanaf dat dit platform en de nieuwe versie van de software online beschikbaar zullen zijn. Noteer overigens dat u slechts gedurende enkele uren geen toegang heeft tot de software op maandag 3 juni, wanneer de nieuwe versie online geplaatst is.

Ter herinnering, versie 2.3 van het protocol treedt in werking vanaf de 3 juni 2019 en wordt dan de officiële versie. Dit betekent dus dat de vragen van het gecentraliseerd examen enkel zullen handelen over deze versie van het protocol.

GECENTRALISEERD EXAMEN

Zoals we in onze vorige e-news reeds aankondigden, ziehier de laatste nuttige info om jullie te kunnen voorbereiden en om het examen af te leggen in de best mogelijke omstandigheden.

Competentie-indicatoren en voorbeelden van examenvragen:

De bijscholing heeft de bedoeling elke certificateur te laten kennisnemen van de wijzigingen aan de tools en hem de kans te bieden de cruciale competenties voor de uitoefening van zijn activiteit te laten beheersen. Daartoe bezorgen we u de onderstaande lijst met competentie-indicatoren die waarschijnlijk zullen worden getest tijdens het theoretische en praktische gedeelte van het gecentraliseerd examen. We bezorgen u ook enkele voorbeelden van theoretische vragen.

Om u zo goed mogelijk voor te bereiden op het examen is het immers belangrijk dat u weet welke soort van vragen zullen worden gesteld en dat u zich bewust bent van de punten waarover u kan worden ondervraagd. We nodigen u bovendien uit uw persoonlijke lesnota’s en het protocol grondig te herlezen.

Raadpleeg dit document.<https://cdn.flxml.eu/lt-2162689308-d233ca6a41c27966b539ac258d23d1b8eff481304de254c7>

Opening van de inschrijvingen:

U kunt vanaf nu, via het platform https://examen.leefmilieu.brussels<https://cdn.flxml.eu/lt-2162689296-d233ca6a41c27966b539ac258d23d1b8eff481304de254c7>, inschrijven voor de examensessies die zullen plaatsvinden van 22 tot 27 juni 2019 en van 3 tot 5 oktober 2019. Het examen richt zich zowel tot de erkende certificateurs die de bijscholing hebben gevolgd als tot de kandidaat-certificateurs die na 1/09/2017 de basisopleiding hebben gevolgd.

We nodigen u uit kennis te nemen van het examenreglement op dit platform. Daarin vindt u onder meer de voorwaarden om te slagen voor het examen.

Nieuwe sessie van het gecentraliseerd examen in december 2019:

Wij organiseren een nieuwe sessie van het gecentraliseerd examen welke zal plaatsvinden begin december 2019. Deze is bedoeld voor certificateurs die niet over een attest van slagen beschikken op 16 oktober 2019, en tegen wie vanaf die datum een procedure tot schorsing of intrekking van de erkenning zal worden opgestart. Deze sessie in december zal toelaten aan de certificateurs om, onder de voorwaarden die hieronder worden geformuleerd, het gecentraliseerd examen af te leggen voordat Leefmilieu Brussel overgaat tot schorsing of intrekking van de erkenning. In geval van slagen voor het gecentraliseerd examen in december zal dit in overweging worden genomen bij het nemen van de beslissing omtrent de schorsing of intrekking van de erkenning.

In het geval van zakken voor het examen zal de certificateur een beslissing tot schorsing toegestuurd krijgen voor een periode van maximaal 120 dagen, gedurende dewelke hij zijn functie niet mag uitoefenen. Indien hij reeds geschorst werd zal dit leiden tot een intrekking van de erkenning. De certificateurs waarvan de erkenning werd geschorst zullen opnieuw de mogelijkheid krijgen om het gecentraliseerd examen af te leggen tijdens de periode van schorsing en de schorsing op te heffen in geval van slagen. Zonder attest van slagen voor het gecentraliseerd examen aan het eind van de periode van zijn schorsing, zal de certificateur onderwerp worden van een procedure tot intrekking van zijn erkenning.

Jullie kunnen de informatie over elke mogelijke situatie op 16 oktober 2019 terugvinden in de e-news van 26 maart 2019.<https://cdn.flxml.eu/lt-2162689292-d233ca6a41c27966b539ac258d23d1b8eff481304de254c7>