Site Loader

MET DE MILIEU PROBLEMATIEKEN REKENING HOUDEN : ONVERMIJDELIJK VOOR DE ONDERNEMINGEN DIE VOORUITGANG WILLEN

Voorstelling van een acteur : EETQ (Environment & Economics for Total Quality)
Ecologie, milieu, duurzame ontwikkeling, gas met broeikaseffecten, of nog biodiversiteit : deze woorden maken vandaag de dag deel uit van onze dagelijkse woordenschat.  Nochtans, veel kunnen hen geen bevredigende definitie geven, noch  hun impact op onze beroepen en economie met nauwkeurigheid uitleggen.
Dat is niet zo erg want wat van belang is, is het reëel en diep bewustzijn dat achter deze woorden zeer belangrijke inzetten voor de toekomst van onze maatschappij verborgen liggen.
Ondernemingen moeten nu de beste kansen voor deze veranderingen met twee handen grijpen !
EETQ standpunt
EETQ heeft deze plaats gekozen om zijn aanbod te definiëren : van bewustmaking tot het instellen en  begeleiden van de optredingsplannen bieden wij opleiding en advies aan aan de verschillende acteurs van een onderneming.
Zelfs al stopt onze ervaring en bekwaamheid niet hier, toch is ons aanbod  vooral  gericht  op de gebouwen, constructies en ontginningen . Deze sector is gewoon dé principiële energie- en grondstofverbruiker in onze “ontwikkelde” maatschappij.  EETQ gaat verder en optimaliseert.  Ingevolge is de bouwsector op vandaag zwaar geregeld.  De regelingen hebben betrekking op het verminderen van de impact van de energie– en grondstofgebruikers op het milieu.  Daarvan zal er in de toekomst onvermijdelijk een vermindering van de sociale en economische kosten voortvloeien.
De sanitaire en sociale gevolgen van de aanslagen op ons milieu zijn meer en meer erkend en  bevestigd.
Iedereen is zich bewust van de verontreiniging van het water, de lucht en de landbouwgronden.
Veel van de gebruikte producten in de bouw- en constructiesector verspreiden giftige dampen. Alle  professionele aanwezigen op een afbraak-of bouwwerf zijn onderhevig aan milieurisico’s en dus ook aan directe sanitaire risico’s . Denk maar aan het inademen van schadelijke stoffen zoals verf, lijm, e.a.
Het oorzakelijk verband is al in vele gevallen vastgesteld, de symptomen volgen…
Het is vooral “dankzij” dit soort problemen dat men zich bewust aan het worden is van het belang voor de mens en de samenleving. Onbetwistbaar zijn de gevolgen van de zeer zwakke Milieu Kwaliteit  meetbaar.
Een cyclus
De theorie betreffende klimatologische veranderingen en de impact van gassen met broeikaseffecten, verspreiden de oorzakelijkheden van  hun effecten .  Dit heeft de mogelijkheid gegeven aan onze maatschappij om verder te kijken, maar ook om bewust te zijn dat er geen weg terug is, omdat alles een kwestie van cyclus is.  Daarom spreken we nu van een Leven Cyclus voor de producten, voor de acties, voor alle fenomenen waarvan we objectief de ingaande en uitgaande willen evalueren.
We hebben kennis van de deugdzame kwaliteitsmethode zoals PDCA (Plan Do Check Act, nog roue de Deming genoemnd).  De Milieu Kwaliteit’s methode  (die vooral kwaliteitsmethodes zijn) gaan ervan uit en brengen de Leven Cyclus Analyses (LCA) van élk element in een  gebouw : LCA van de gebruikte energie (waarvan de berekening in primaire energieën en niet alleen in gebruikte energieën), maar ook de vensterbanken, de behandeling van de kraanoppervlakte, of nog zwaardere metalen van sommige installaties.
De levenscyclus  van een batterij zal dus door de gewijde vuilnisbak gaan waar de nauwgezette verbruiker het weggeworpen heeft,  maar zal ook in een openlucht werkplaats van een voorstad van Dacca arriveren waar die door hamers verpletterd zal worden om de componenten ervan te scheiden met de hand (met of zonder protectie handschoenen)
De LCA stelt een methode voor om bruikbaar resultaat te krijgen, maar we moeten meetinstrumenten tot onze beschikking hebben.  Op dit punt is nog niet alles perfect geregeld, maar de Milieu Impact Indicatoren ontwikkelen zich, en vooral, geven de mogelijkheid  meer en meer internationale meetnormen voor te stellen.  Wat noodzakelijk is omdat LCA en milieu problematieken geen grenzen kennen.
 
De Milieu certificaten
De certificaten zijn hier een complement van de LCA en de Milieu Impact Indicatoren.  Ze geven de mogelijkheid snel het milieukwaliteitsniveau in te delen, is het voor complexe entiteiten (gebouw, actie) of voor een bepaald goed (productie van een goed), en de concrete en transparante objectieven voor verbeteringsstrategieën neer te leggen.
In Europa is deze evolutie begeleid door een groot aantal reglementen die vooral  hun oorsprong vinden in Europese directieven, en die op bredere internationale akkoorden gesteund zijn.  Zelfs al zijn deze keuzes, muziek voor de toekomst ; de diepe veranderingen worden zeer eisend en lopen vér op de feiten vooruit,zelfs al tot 2050.
Tenslotte is dit toch erg aanmoedigend.  De bedreigingen op ons milieu en de gevolgen hiervan op onze gezondheid en onze economische activiteiten is een actueel gegeven. Iedereen praat erover.
 Zoals in elke periode van verandering, vinden we diegenen die willen vooruit kijken en zich op tijd willen aanpassen en dan zijn er ook die anderen, die te laat wakker zullen worden.
Om correct aan deze nieuwe problematieken een antwoord te bieden is er een essentiële stap  noodzakelijk :  de prioriteiten duidelijk en goed definiëren, in termen van economische mogelijkheden en duurzame sociale ,toegevoegde waarden (het milieu beïnvloed het sociale).  Wat in dit domein van de nog zwak gekende milieuthematieken mogelijk is, moeten we kunnen voorzien
Gemakkelijk zal het niet zijn. .  Ten eerste moeten we de evolutie van de economische wetten aanvaarden : milieu vernielingen vreten aan onze levenscyclus en ontnemen ons de mogelijkheid om op aarde te leven.
Een aangepaste milieukwaliteitsstrategie zal het geheel van de parameters, waarvan het overwogen project, Leven Cyclus, omhelzen.
LCA zal ervoor zorgen dat korte termijnvoordelen niet in zware vernielingen veranderen, hier of ergens anders, in de nabije of  in de verdere toekomst,