Site Loader

E-news 21 : De certificering voor wooneenheden –

Laatste informatie met betrekking tot de bijscholing en het centraal examen

Geachte mevrouw, geachte heer,

Als EPB-certificateur of kandidaat-certificateur hebt u zich ingeschreven of wou u zich inschrijven voor één van de verplichte examensessies om de uitoefening van uw functie voort te zetten. 

Naar aanleiding van de mail die u heeft ontvangen over de opschorting van de examens als gevolg van het lekken van vragen hebben meerdere certificateurs hun ongenoegen geuit over de algemene organisatie, de moeilijkheidsgraad en de inhoud van dit examen.  Als administratie hechten wij bijzonder veel belang aan de kwaliteit van onze diensten en we begrijpen dat de situatie momenteel moeilijk is, rekening houdend met de onzekerheid waarmee u wordt geconfronteerd.  

Met de goedkeuring van de Minister van Leefmilieu en Energie en haar kabinet willen we u graag het volgende meedelen: 

– De uiterste datum voor het slagen voor het examen om de erkenning van residentieel EPB-certificateur te behouden zal worden uitgesteld van 15 juni 2018 naar 15 oktober 2019.   Deze termijn moet ons de mogelijkheid bieden op een serene manier te luisteren naar de klachten van de certificateurs, de nodige verbeteringen aan het systeem aan te brengen om dit in de beste omstandigheden te kunnen verderzetten en iedereen een nieuwe kans te bieden om zich bij te scholen.  Het doel van de hervorming die enkele jaren geleden werd doorgevoerd is en blijft het kwaliteitsniveau van de EPB-certificatie in Brussel te verbeteren, wat een hoog eisenniveau van het examen rechtvaardigt.  We willen dat dit hoge kwaliteitsniveau wordt bereikt en willen daarbij iedereen zoveel mogelijk kansen bieden om te evolueren naar het vereiste niveau, ten voordele van de certificateurs zelf, de Brusselaars en het leefmilieu. 

– Om de operaties zo sereen mogelijk te laten verlopen zullen we in de loop van juni 2018 een informatievergadering met u organiseren om samen te bekijken welke verbeteringen moeten worden aangebracht aan de opleiding en het examen.  Dit zal de ideale gelegenheid zijn om al uw vragen te beantwoorden en te luisteren naar uw opmerkingen en voorstellen.  U zal zo snel mogelijk een e-mail met de praktische info ontvangen.

– Welke impact heeft dit op uw persoonlijke situatie?

In dit stadium en tot 15 oktober 2019 is het niet verplicht om geslaagd te zijn voor het centraal examen om uw erkenning te behouden en u kan certificaten blijven opstellen volgens de bestaande regels. 

  • Indien u reeds geslaagd bent voor het examen, is uw slaagattest uiteraard geldig en zal dit ook geldig blijven na 15 oktober 2019.  U hoeft dus niet meer deel te nemen aan de volgende examensessies ;
  • Indien u niet geslaagd bent voor het examen of indien u erkend bent, maar nog niet heeft deelgenomen aan het examen: conform het regeringsbesluit zal u moeten slagen voor een examen vóór 15 oktober 2019 om uw erkenning na deze datum te kunnen behouden.  U zal zich dus opnieuw moeten inschrijven voor een examensessie en eventueel op voorhand een nieuwe opleiding moeten volgen. Om de uitvoeringsbepalingen van deze nieuwe inschrijvingen vast te leggen zullen we samen met u de situatie evalueren tijdens de infosessie van juni ;
  • Indien u bent opgeleid, maar nog geen erkenning hebt en wil deelnemen aan het examen: u moet zich inschrijven voor een examensessie ;
  • Alle personen die zijn ingeschreven voor de geannuleerde examens zullen uiteraard zo snel mogelijk worden terugbetaald.  Hiervoor zullen ze een specifieke brief ontvangen.

We danken u voor uw begrip en willen ons nogmaals verontschuldigen voor eventuele ongemakken.   Wij verzekeren u dat al onze teams er alles aan doen om al uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden en om samen de doelstellingen van het EPB-certificeringsbeleid te bereiken.  

https://app.bruxellesenvironnement.be/newsletter/Groupmail/Mailings/E-news_21_NL.html