Site Loader

 

Een examen, georganiseerd door Leefmilieu Brussel, opgelegd aan de EPB-certificateurs om hun activiteit verder te kunnen zetten, was gepland op zaterdag 19 mei. Ondanks de genomen vertrouwelijkheidsmaatregelen, heeft Leefmilieu Brussel vernomen dat een e-mail naar de kandidaten gestuurd werd, met de inhoud van de voorgaande examens en deels foute suggesties voor antwoorden. Deze lek brengt uiteraard de gelijke behandeling van de kandidaten en de sereniteit van de komende sessies in het gedrang. Leefmilieu Brussel stelt bijgevolg de wettelijke, aan de certificateurs opgelegde termijn van 15 juni, uit.

Het EPB-certificaat dient om de energieprestatie van verschillende  eigendommen te vergelijken en om de CO2 uitstoot van deze sector te verminderen. Deze EPB-reglementering is overal in Europa aanwezig.  

In 2017 werden verschillende maatregelen genomen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om de EPB-certificering voor de certificateurs te vereenvoudigen en om de kwaliteit ervan voor de gebruikers te verbeteren. Deze maatregelen zijn onder andere:

  • een certificaat met duidelijke aanbevelingen over de in de woning uit te voeren werken
  • een herscholing om de expertise van de certificateurs te versterken
  • een examen dat verplicht af te leggen is tegen 15 juni.

Geschrapte sessies en uitstel van 15 juni als uiterste datum

7 sessies van dit examen hebben al plaatsgevonden, 5 andere waren vóór 15 juni ingepland. 31 certificateurs hadden zich ingeschreven voor de proef van zaterdag 19 mei.

Naar aanleiding van de verspreiding van de vragen aan de verslaggevers heeft Leefmilieu Brussel beslist om :

  • het examen van 19 mei alsook de 4 andere geplande sessies te annuleren
  • de geldigheid van de tot nu door de certificateurs geslaagde examens te bevestigen
  • wettelijke mogelijkheden te overwegen voor de gerechtelijke vervolging van de persoon(of personen) aan de oorsprong van de mail gestuurd naar de kandidaten
  • de wettelijke termijn van 15 juni uit te stellen: het zal inderdaad nodig zijn om de proeven van dit examen, dat nog door honderden kandidaten afgelegd moet worden, te herzien

bron:https://leefmilieu.brussels/news/leefmilieu-brussel-heeft-de-examens-voor-de-epb-certificateurs-uitgesteld-ten-gevolge-van-een