Site Loader

 Agenda van de sessies voor het gecentraliseerd examen 

In de vorige e-news hebben we de opening van de inschrijvingen voor de eerste twee sessies voor het gecentraliseerd examen aangekondigd. 
Nu zijn alle data van de sessies voor het gecentraliseerd examen bekend. U kan zich inschrijven via het platform https://examen.environnement.brussels.
We raden u aan u zo snel mogelijk in te schrijven zodat u, in het geval dat u niet slaagt, nog de tijd heeft om deel te nemen aan een tweede sessie.
Opgelet ! De plaatsen voor elke sessie zijn beperkt. 
Dit zijn de 12 data van de examensessies : 

Praktische informatie voor het gecentraliseerd examen 
Uittreksel uit het reglement : Het examen wordt gemaakt op een computer en omvat twee proeven :
– Een theoretische proef die 30 punten op 100 vertegenwoordigt en die bestaat uit een reeks meerkeuzevragen.  Dit deel gebeurt gesloten boek.  De quotering is de volgende: 
  • Correct antwoord: +1 punt
  • Verkeerd antwoord:  -0,5 punt
  • Blanco antwoord: 0 punten

– Een praktische proef die 70 punten op 100 vertegenwoordigt en die bestaat uit het coderen van een praktische casestudy.  

Voor het verwezenlijken van dit deel zullen de CertibruRes software et het protocol ter beschikking gesteld worden van elke kandidaat.
Voor beide delen krijgt de kandidaat een wetenschappelijk rekenmachine, een rekenblad (Excel, bv), een notitieschrift en een pen. 
Geen andere specifieke hulpmiddelen (Sketchup of dergelijke) worden ter beschikking gesteld en mogen gebruikt worden.

Voor alle bijkomende informatie kan u onze website en het volledige examenreglementraadplegen.
Fijne studie aan iedereen,
Appartementen in mede-eigendom
We hebben gemerkt dat de appartementen in mede-eigendom niet altijd correct geïdentificeerd worden. We zetten even de puntjes op de i …
Indien het appartement dat u moet certificeren duidelijk een mede-eigendom is (indien het bijvoorbeeld gelegen is in een appartementsgebouw) is het voor de geloofwaardigheid van het EPB-certificaat dat u zal uitreiken belangrijk dat de eigenaar en de bezoeker de aanbevelingen kunnen identificeren die de goedkeuring van alle mede-eigenaren vereisen om te kunnen worden uitgevoerd. Het feit dat het appartement in mede-eigendom wordt aangegeven doet het icoontje van de mede-eigendom verschijnen naast alle aanbevelingen waarvoor deze goedkeuring vereist is.  
Het is ook zeer belangrijk het appartement correct te identificeren door het een perceelnr. toe te kennen dat overeenkomt met de werkelijkheid. De EPB-certificaten zullen immers zeer binnenkort online worden geplaatst en elke burger zal de energetische prestatie-indicatoren kunnen raadplegen van de certificaten die werden uitgereikt voor de appartementen die op een bepaald adres gelegen zijn. Indien het appartement niet correct is geïdentificeerd zal het EPB-certificaat niet gemakkelijk kunnen worden teruggevonden.
Hoe kan een appartement correct worden geïdentificeerd op het certificaat?
Geval nr. 1 :     U ontvangt een kopie van een afrekening van kosten of een uittreksel van de authentieke akte. U geeft bijgevolg aan dat dit appartement een mede-eigendom is en identificeert dit appartement via het nummer van de verdieping en het perceelnummer.  In het gecertificeerde deel vermeldt u de verdieping en alle informatie die de bezoeker van het pand toelaat gemakkelijk te begrijpen om welk appartement het gaat.  
Geval nr. 2 :   Het appartement bevindt zich in een gebouw dat duidelijk ontworpen is om meerdere appartementen te herbergen, maar u ontvangt geen aanvaardbaar bewijs voor zijn statuut van mede-eigendom.  U moet eerst en vooral doorzetten. Het aanvaardbare bewijs dat het gemakkelijkst kan worden bekomen is een beroep doen op het werkingsfonds. Het wordt dikwijls driemaandelijks opgesteld en naar elke mede-eigenaar verstuurd. In het geval van verkoop moet de authentieke akte aan de instrumenterende notaris worden bezorgd. Het is dus gemakkelijk beschikbaar.  Indien u ondanks uw inspanningen de vereiste documenten niet te pakken krijgt, kan u niet aangeven dat het appartement een mede-eigendom is. U heeft het perceelnummer immers niet en kan het niet vervangen door een verzonnen code. In dit geval identificeert u het appartement door het nummer van de verdieping en een code die is opgesteld overeenkomstig het protocol. In het gecertificeerde deel vermeldt u de verdieping en alle informatie die de bezoeker van het pand toelaat te begrijpen om welk appartement het gaat.  
Geval nr. 3 :    Het appartement is gelegen in een huis dat is opgedeeld in appartementen.  Indien u niet in het bezit bent van aanvaardbare bewijzen om het als mede-eigendom aan te geven, beschouwt u dit appartement, in dit geval,  als een appartement dat gelegen is in een huurpand (één eigenaar) en identificeert u het zoals in geval nr. 2.