Site Loader
Hallo iedereen,
De laatste sessies van het centraal examen vonden plaats van 1 tot 7 oktober 2019.
De bijscholingsperiode die in maart 2017 is gestart en liep tot 15 oktober 2019 is nu afgerond. Van de 1249 residentiële certificateurs die momenteel over een geldige erkenning beschikken, hebben er 238 tijdens die periode het centraal examen afgelegd. Ook hebben 17 nieuwe kandidaat-certificateurs het examen afgelegd tijdens die periode.
In totaal zijn 98 personen na afloop van deze sessies geslaagd voor het centraal examen, waaronder 90 certificateurs die na 15 oktober 2019 automatisch hun erkenning behouden en 8 kandidaat-certificateurs die een erkenningsaanvraag hebben ingediend of zullen indienen.
Het slaagpercentage van het examen over de bijscholingsperiode is dus bijna 40%.
Wij bedanken iedereen die het examen heeft afgelegd en feliciteren degenen die zijn geslaagd. Wij nodigen degenen die nog niet geslaagd zijn voor het centraal examen uit om zich in te schrijven voor de sessies van december 2019. Om te begrijpen hoe u uw erkenning kunt behouden, vragen we u om de volgende informatie aandachtig te lezen:
WAT IS MIJN TOESTAND VANDAAG
1. Ik ben geslaagd voor het centraal examen
In dat geval wordt mijn erkenning automatisch behouden. Ik hoef dus geen enkele administratieve procedure te doorlopen en ik mag het beroep van EPB-certificateur blijven uitoefenen.
2. Ik heb het centraal examen niet afgelegd of ben niet geslaagd en mijn erkenning is in het verleden nooit geschorst
In dat geval zal Leefmilieu Brussel eind oktober 2019 een schorsingsprocedure opstarten. Het inleiden van deze procedure belet mij niet om woningen te blijven certificeren en dat zolang mij geen definitieve beslissing tot schorsing van de erkenning werd overgemaakt. In november 2019 heb ik de mogelijkheid om mondelinge of schriftelijke opmerkingen te geven (alle informatie is te vinden in de aangetekende brief die ik zal ontvangen). Voordat ik de definitieve beslissing omtrent de schorsingsprocedure van mijn erkenning in januari 2020 ontvang, kan ik deelnemen aan de nieuwe sessie van het centraal examen van 5 tot 11 december 2019 om te proberen mijn erkenning te behouden. Ik mag enkel aan die sessie deelnemen als ik aan de twee volgende voorwaarden voldoe:
– Ik beschik op de datum van dit examen over een geldig getuigschrift van bijscholingsopleiding of van basisopleiding die vanaf de 1ste januari 2017 werd afgegeven;
– Ik heb dit opleidingsgetuigschrift nog niet gebruikt om het examen tweemaal af te leggen.
2. a) Als ik in december 2019 slaag voor het centraal examen, is de procedure tot schorsing afgesloten en ik behoud mijn erkenning ;
2. b) Als ik in december 2019 niet slaag voor het centraal examen of het examen niet afleg, ontvang ik in de loop van januari 2020 een beslissing tot schorsing van maximaal 120 dagen. Tijdens die periode mag ik mijn activiteit niet uitoefenen. Als ik tijdens die schorsingsperiode het centraal examen afleg en slaag, wordt de schorsing opgeheven en behoud ik mijn erkenning. Als ik daarentegen na de schorsingsperiode van 120 dagen niet beschik over een slaagattest van het centraal examen, zal een nieuwe procedure worden opgestart die tot de intrekking van mijn erkenning kan leiden.
3. Ik heb het centraal examen niet afgelegd of ben niet geslaagd en mijn erkenning is in het verleden al geschorst
In dat geval zal Leefmilieu Brussel eind oktober 2019 een procedure tot intrekking van de erkenning opstarten. Het inleiden van deze procedure belet mij niet om woningen te blijven certificeren en dat zolang mij geen definitieve beslissing tot schorsing of intrekking van de erkenning werd gemeld. In november 2019 heb ik de mogelijkheid om mondelinge of schriftelijke opmerkingen te geven (alle informatie is te vinden in de aangetekende brief die ik zal ontvangen). Voordat ik de definitieve beslissing over de procedure van intrekking van mijn erkenning in januari 2020 ontvang, kan ik deelnemen aan de nieuwe sessie van het centraal examen van 5 tot 11 december 2019 om te proberen mijn erkenning te behouden. Ik mag enkel aan die sessie deelnemen als ik aan de twee volgende voorwaarden voldoe:
– Ik beschik op de datum van dit examen over een geldig getuigschrift van bijscholingsopleiding of van basisopleiding die vanaf de 1ste januari 2017 werd afgegeven;
– Ik heb dit opleidingsgetuigschrift nog niet gebruikt om het examen tweemaal af te leggen.
3. a) Als ik in december 2019 slaag voor het centraal examen, is de procedure tot intrekking afgesloten en ik behoud mijn erkenning ;
3. b) Als ik in december 2019 niet slaag voor het centraal examen of het examen niet afleg, ontvang ik in de loop van januari 2020 een beslissing tot intrekking van mijn erkenning.Als ik mijn activiteit daarna wil hervatten, moet ik opnieuw de basisopleiding volgen, slagen voor het centraal examen en opnieuw een erkenning aanvragen.
BEKIJK DEZE STAPPEN: We hebben al deze stappen visueel weergegeven in dit document. We hopen dat het u zal helpen om uw huidige situatie en de stappen die u moet doorlopen beter te begrijpen.
Als u vragen hebt over uw situatie kunt u contact opnemen met de helpdesk.
SCHRIJF IN VOOR DE EXAMENSESSIES VAN DECEMBER 2019
Deze sessie is bedoeld voor certificateurs die niet over een attest van slagen beschikken op 16 oktober 2019, en tegen wie vanaf die datum een procedure tot schorsing of intrekking van de erkenning zal worden opgestart. Deze sessie in december zal toelaten aan de certificateurs om, onder de voorwaarden die hierboven worden geformuleerd, het centraal examen af te leggen voordat Leefmilieu Brussel overgaat tot schorsing of intrekking van de erkenning.
Wij bieden 6 sessies aan tussen 5 en 11 december 2019.
We herinneren eraan dat u zich uiterlijk een week vóór de datum van de examensessie waaraan u wilt deelnemen moet inschrijven!
Inhoud en modaliteiten van het centraal examen
Het examen verandert niet: de versie van het protocol waarop het centraal examen gebaseerd is, is de versie die van kracht is op de datum van het examen, met name versie 2.3.
Zoals bij de vorige sessies van het centraal examen omvat het examen ook nu weer een theoretisch en een praktisch gedeelte. Voor het praktisch gedeelte kunt u gebruik maken van een elektronische versie van het protocol. Voor het theoretisch gedeelte mag u echter geen enkel document raadplegen. Het examen heeft tot doel de correcte verwerving te valideren van de essentiële competenties voor de uitoefening van de activiteit van certificateur.
Raadpleeg hier de competentie-indicatoren waarover u vragen kunt krijgen alsook twee voorbeeldvragen die we u al ter beschikking hadden gesteld.
Benut al uw kansen!
Opgelet met de meerkeuzevragen! Ondanks onze laatste waarschuwing hebben veel deelnemers de neiging om te antwoorden op alle meerkeuzevragen, terwijl ze punten dreigen te verliezen in geval van fouten. We herinneren eraan dat de punten als volgt worden toegekend :
  • correct antwoord: + 1 punt
  • foutief antwoord: – 0,5 punt
  • geen antwoord: 0 punten
– Baseer u niet op reeds verworven kennis! De laatste versie van het protocol heeft belangrijke wijzigingen ondergaan. Een zorgvuldige studie en een herhaling van de basis zijn dus onmisbaar om te slagen voor dit examen.
– Analyse van de laatste examens : het lijkt dat de leidinglengtes die in rekening moeten worden gebracht, de ventilatie en de thermische massa de onderdelen zijn die het minst beheerst worden.
– Aarzel niet om contact op te nemen met de helpdesk als u vragen heeft over de voorbereiding op uw examen.