Site Loader
Leefmilieu Brussel / maart 2019 / FR
Geachte mevrouw, geachte heer,
De EPB-certificering openbare gebouwen evolueert! Een nieuwe reglementering, een nieuw protocol en een nieuw softwareprogramma moeten uw werk en het werk van de EPB-beheerders vergemakkelijken. Ze zullen ons ook de kans geven u beter te helpen bij het opstellen en beheren van deze certificaten. Deze wijzigingen hebben als doel :
  • de administratieve stappen te vergemakkelijken die nodig zijn om deze certificaten op te stellen (bijvoorbeeld het bewaren van de geschiedenis van een gebouw, de vermindering van het aantal verplichte gegevens dat geencodeerd moeten worden, …) ;
  • om ons te aligneren met de gebruikelijke en wettelijke praktijken omtrent energiemetingen (bijvoorbeeld submetering per gebouw) ;
  • om de reglementering aan te passen aan de effectieve uitvoering van de certificering openbare gebouwen.
Verscheidene van deze nieuwigheden zijn het resultaat van uw voorstellen. We hopen dat ze aan uw verwachtingen zullen voldoen. Concreet zullen deze veranderingen in werking treden vanaf 1 juni 2019.
SAVE THE DATE
We organiseren een infosessie voor de EPB-certificateurs in Leefmilieu Brussel op 20 (FR) en 27 (NL) mei 2019 in de namiddag.Hoewel uw aanwezigheid niet verplicht is, raden we u ten zeerste aan eraan deel te nemen, want we zullen er alle nieuwigheden voorstellen. Dankzij deze sessie zal u in staat zijn de nieuwe tools te beheersen wanneer ze in werking treden. Het gedetailleerde programma en de inschrijvingsformulieren zullen in april worden verstuurd.
EN WAT VOOR 1 JUNI ?
– De van kracht zijnde regelgeving is nog steeds van toepassing. Als u verantwoordelijk bent voor de afgifte van een EPB-certificaat openbare gebouwen vóór 1 juni 2019, moet u dit doen door gebruik te maken van het huidige softwareprogramma en het huidige protocol.
– De EPB-certificaten openbare gebouwen die zijn opgemaakt vóór 1 juni 2019 blijven geldig tot hun vervaldatum tenzij ze voor het einde van hun geldigheidsperiode worden ingetrokken. Zodra verlopen moet het certificaat vernieuwd worden door gebruik te maken van het nieuwe softwareprogramma en het nieuwe protocol.
– Als een EPB-certificaat openbare gebouwen dat is afgegeven vóór 1 juni 2019 wordt ingetrokken (onbeveiligd) vóór 1 juni 2019, moet het certificaat worden gecorrigeerd met behulp van de huidige software en protocol. Aan de andere kant moet elk EPB-certificaat openbare gebouwen dat vóór 1 juni 2019 is afgegeven en na 1 juni 2019 wordt ingetrokken (ontbeveiligd), worden gecorrigeerd met behulp van de nieuwe software en het nieuwe protocol.
– Het nieuwe softwareprogramma zal vanaf 1 juni 2019 beschikbaar zijn. De gegevens die in het huidige softwareprogramma zijn ingevoerd (identificatie van de gebouwen, opgestelde certificaten,…) zullen naar de database van het nieuwe softwareprogramma worden overgedragen door Leefmilieu Brussel. U moet dus niet alles opnieuw invoeren.
– Uw unieke toegang tot het nieuwe softwareprogramma zal in mei via e-mail worden bezorgd.
– Het nieuwe besluit werd op 13 december 2018 door de regering goedgekeurd. Het zal in mei op onze website worden gepubliceerd.
– Het nieuwe protocol wordt ergens in mei op onze website geplaatst.
– De administratieve procedures en praktische informatie over het gebruik van het softwareprogramma zullen ook in mei op onze website worden gepubliceerd.