Site Loader

Vacature – Beambte belast met de energieprestaties van de gebouwen (m/v/x)

Wie is je werkgever?
De afdeling "Stedenbouw" van de Technische Dienst van de gemeente Sint-Lambrechts-
Woluwe is belast met de ruimtelijke ordening van de gemeente: certificaten en
stedenbouwkundige vergunningen, milieu- en verkavelingsvergunningen, BBP, GOP,
stedenbouwkundige overtredingen, EPB-reglementering,…
Wat houdt de functie in?
Je (m/v/x) bent belast met de toepassing van de reglementering betreffende de
energieprestaties van de gebouwen (EPB) door:
– Via het loket, per telefoon en/of door de verwerking van dossiers technische en
administratieve steun te verlenen aan de personen die dat wensen betreffende de
reglementering van EPB-werkzaamheden;
– De dienst Stedenbouw te helpen bij de verwerking van het EPB-voorstel in het kader
van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning (SV): de inhoud van het
administratief dossier controleren en het dossier verder verwerken, de coherentie
nagaan tussen de energetische keuzes en de stedenbouwkundige aspecten van het
project, de EPB- en SV-gegevens in het NOVA-systeem invoeren, eventuele
aanvragen voor afwijkingen van de EPB-vereisten behandelen;
– Na de afgifte van de SV volgens de aanbevelingen die door het BIM worden
voorgesteld de "eenvoudige renovaties" of de "eenvoudig gerenoveerde EPB-
eenheden" te controleren: behandeling van de EPB-aankondiging, van de EPB-
verklaringen, bezoeken aan de bouwplaats, waarschuwingen opstellen,
ingebrekestellingen en eventuele processen-verbaal opstellen voor het niet naleven
van de EPB-vereisten;
– Aan het BIM de opvolging van de dossiers betreffende "de zwaar gerenoveerde
eenheden, de met nieuw gelijkgestelde eenheden en/of de nieuwe eenheden" over te
maken;
– Deel te nemen aan de coördinatievergaderingen en de vormingen betreffende de
reglementering van EPB-werken die door het BIM georganiseerd worden en door een
jaarverslag voor het BIM op te stellen.
Wie zoeken we?
– Je hebt een relevante professionele ervaring van minstens twee jaar in het domein
van de bouwkunde, stedenbouw en/of architectuur
– Je leest en begrijpt de plannen en de verschillende reglementen die van toepassing
zijn op het gebied van stedenbouw (GSV, GBP, BBP,…) en van de energieprestaties
van de gebouwen
– Je hebt een goede kennis van de meest courante software (tekstverwerking,
spreadsheets,…)
– Je kunt zowel zelfstandig als in team werken
– Je houdt van het contact met het publiek
– Je bent geïnteresseerd in nieuwe technologieën rond energie in de bouwsector

– Je hebt de vorming EPB-adviseur gevolgd of je bent bereid om deze tijdens de eerste
maanden van onze samenwerking te volgen
Wat zijn je eventuele troeven?
– Je hebt de vorming voor EPB-adviseur en de opfrissingscursussen gevolgd
– Je bent tweetalig NL/FR (schriftelijk en mondeling)
– Je bezit een rijbewijs categorie B
Wat zijn de voorwaarden?
– Je hebt een diploma hoger onderwijs van minstens bachelor/graduaat-niveau in de
volgende domeinen: bouwkundig tekenaar, bachelor in de bouw, binnenhuisarchitect,
landmeter
OF
– een diploma hoger onderwijs van minstens master/licentiaat-niveau in de volgende
domeinen: architect, industrieel ingenieur (bouw), burgerlijk ingenieur, bio-ingenieur
Wat bieden wij?
Een contract van onbepaalde duur (voltijds)
Minimale aanvangswedde in barema B1, 0 jaar anciënniteit (bachelor): 2.248,80 EUR (bruto
maandsalaris, al aangepast aan de huidige index, premies en anciënniteit niet inbegrepen).
Minimale aanvangswedde in barema A1.1, 0 jaar anciënniteit (master): 3.058,36 EUR (bruto
maandsalaris, al aangepast aan de huidige index, premies en anciënniteit niet inbegrepen).
Mogelijkheid om jaren ervaring in te brengen en om van een taalvergoeding te genieten.
Voordelen: maaltijdcheques, vormingen, hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer,
30 dagen vakantie per jaar, thuiswerk.
Ben je geïnteresseerd?
Stuur ons dan je curriculum vitae en je motivatiebrief per e-mail naar het volgende adres:
emploi.werk@woluwe1200.be.
Uiterste datum voor de ontvangst van de kandidaturen: vrijdag 01/03/2019.
Een volledige functiebeschrijving is op eenvoudige aanvraag beschikbaar.
Opgelet: enkel de kandidaturen met het gezochte diploma komen in aanmerking.