Bijscholing - EPB Residentieel Certificateur voor Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Voor wie ?

Erkende EPB Residentieel Certificateur voor wooneenheden voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) wiens erkenning vervalt vanaf 1 januari 2017 (exacte vervaldatum via de lijst van de EPB-cerificateurs voor wooneenheden)

Doelstelling

- Om de nieuwe software en protocol te kunnen beheren

- Om de attest krijgen die toegang geeft naar het centraal examen 

Het juridische kader

Onder andere

Ministerieel besluit van 21 December 2016 tot bepaling van de inhoud van de bijscholing en tot opstelling van het centraal examen voor de EPB-certificateurs

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 2017 "tot vaststelling van alle richtlijnen en criteria die nodig zijn voor het berekenen van de energieprestatie van de EPB-eenheden en houdende wijziging van meerdere uitvoeringsbesluiten van de Ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing". Het wordt ook wel "Richtlijnenbesluit" genoemd. Zoals de titel al aangeeft, bestaat dit besluit uit twee delen. Het eerste deel verzamelt en harmoniseert de gemeenschappelijke elementen van de 3 luiken van de EPB-wetgeving (EPB-werkzaamheden, EPB-certificatie en EPB verwarming/klimaatregeling).

Tot die gemeenschappelijke elementen behoren:

- de regels van onderverdeling in EPB-eenheden en een nieuw begrip van onderverdeling binnen de nieuwe en met nieuw gelijkgestelde Niet-Residentiële EPB eenheden zelf,

- een meetcode die gerespecteerd dient te worden voor elke oppervlakte of elk volume nodig bij de berekeningen van de energieprestatie.

Deze elementen zijn opgenomen in specifieke bijlagen bij het Richtlijnenbesluit.

Kalendar

Eerste Bijscholing EPB Residentieel Certificateur Nr11

2019

Nieuwe trainingssessies zullen georganiseerd worden. We wachten op de data van BIM voor de volgende gecentralisserd examens. Indien gewenst, kunt u zich vrijblijvend inschrijven en we zullen u op de hoogte houden.

Tervurenlaan 81, 1040 Etterbeek

Prijs: 475 per persoon

zich inschrijven

bijscholing11

Eerste Bijscholing EPB Residentieel Certificateur Nr 10

2019

Nieuwe trainingssessies zullen georganiseerd worden. We wachten op de data van BIM voor de volgende gecentralisserd examens. Indien gewenst, kunt u zich vrijblijvend inschrijven en we zullen u op de hoogte houden.

Tervurenlaan 81, 1040 Etterbeek

Prijs: 475 per persoon

zich inschrijven

bijscholing 10

Prijs

475 EUR/pers 

avond of zaterdag : 565 EUR/pers

- 10 %korting voor groep inschrijvingen (vanaf 6 deelnemers) - gelieve met ons contact te nemen
Planning flexibiliteit: u kunt uw eigen planning organiseren op basis van de voorgestelde opleidingsdata die op onze website vermeld staan. Gelieve uw verzoek per e-mail te sturen (info@eet-totalquality.com). We zullen antwoorden op basis van beschikbaarheid.
 
NB : onze verschillende promoties en kortingen kunnen niet gecombineerd worden
Dranken & lunchbroodjes zijn inbegrepen voor de dag-opleidingen
Prijs van het centraal examen is niet inbegrepen in de prijs van deze opleiding


Duur

3-dag - 24 uur

Lesuren

8:45 tot 17:30 (dag)

18:00 tot 22:00 (avond)

Ligging

81 Tervuerenlaan, 1040 Brussel

zie hiernaast

Toegang

Metro Montgomery of Merode

Deze opleiding is ook beschikbaar op maat (zoals alle onze opleidingen).

Voor meer informatie, stuur hiervoor een email naar : info(at)eet-totalquality.com