EPB Adviseur voor het BHG

Voor wie ?

Architekten, bioingenieurs, burgelijke ingenieurs en industriele ingenieurs.

NB : Als u geen een van de opgesomde diplom in bezit heb, bent u toch welkom op een van onze opleidingen. In dit geval, geeft het verkrijgen van de attestatie geen acces tot de officiele erkende « EPB Adviseur ».

Doelstelling

- Aan de kandidaat de kennis en de praktijk van de noodzakelijke werktuigen om een EPB adviseur te zijn verschaffen

De attestatie verkrijgen die toegang geeft tot het verkrijgen van de permanente attestatie van officiele erkende EPB Adviseur bij Milieu Brussel.

Het juridische kader

De ordonnantie van 7 juni 2007 betreffende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen.

De Europese richtlijn (2002/91/CE van 12/12/2002 betreffende de energetische prestatie van de gebouwen en op 04/01/2003 gepubliceerd) streeft naar de promotie voor het verbeteren van de energetische prestaties van de gebouwen in het Europese Unie. In België is ieder Gewest verantwoordelijk voor het in praktijk zetten van de wetgeving, de reglementaire en administratieve teksten nuttig om zich tot de europese richtlijn te aan te passen.

In het Brusselse Gewest, de Adviseur functie : wie de EPB propositie opstelt, die de EPB disposities vaststelt en schat gedurende op het bouwterrein en wie de EPB verklaring op het einde van de werken opstelt (nieuwe constructies of renovatie van residentiele sectors en tertiaire sectors)

Kalendar

EPB adviseur-2020-1

2020

van 8:45 tot 17:30 uur (examen : van 8:30 tot 13:00 uur)

Tervurenlaan 81- 1040 Brussel

Prijs: 950€ per persoon

zich inschrijven

EPB adviseur-2020-1

Prijs

995 EUR/pers (dag opleiding)

Duur

56 uur  (7-dag opleiding) + examen

Lesuren

08:45 - 17:30 (dag) of 18:00 - 22:00 (avond)

Ligging

81 Tervurenlaan 1040 Brussel

Toegang

Metro Montgomery of Merod

Om uw erkennings' recht niet te verloren, moet uw aanvraag als EPB-adviseur binnen het jaar na het afronden van de opleiding bij Leefmilieu Brussel (BIM) binnen zijn.