Bijscholing: eerste opfrissing voor EPB-adviseurs

Voor wie ?

De EPB-adviseurs die voor 1 september 2011 een opleidingsattest hebben behaaldDoelstelling

Beheersen van : 
- de wijzigingen van de reglementering 
- de toepassingen van de nieuwe software

Het juridische kader

Eén van de voorwaarden om de vernieuwing van de erkenning te verkrijgen (om de 5 jaar) is het bezitten van het getuigschrift dat een door het BIM erkende bijscholing voor ‘EPB-adviseur’ werd gevolgd.


Kalendar

Er is momenteel geen sessie voor deze opleiding.

Prijs

205 EUR

Duur

8 uur

Lesuren

09:00 - 18:00
18:00 - 22:00 

Ligging


Toegang


Inhoud: 

1. EPB-vereisten

- rekening houden met bouwknopen

- wijzigingen m.b.t. de technische installaties als gevolg van de inwerkingtreding van de reglementering verwarming EPB

2. EPB-Software

- nieuwe toepassingen van de EPB-software (versie V 3.0.2)

3. Berekeningmethode

Wijzigingen van de berekeningmethode