EPB Certificateur Openbaar Gebouw in het BHG

Voor wie ?


Doelstelling

Geef aan de deelnemer de kennis en praktische instrumenten die nodig zijn om de rol van openbaar gebouw Certificateur te vervullen en het verkrijgen van het getuigschrift dat nodig is om het certificaat aan BIM te kunnen vragen.

 


Het juridische kader

Ordonnantie : de ordonnantie van 7 juni 2007 betreffende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwenEETQ methodologie: 

De EETQ erkende opleidingen bieden een evenwichtige en adequaat aanbod van theoretische kennis, praktische vaardigheden en concrete studies samen, met groepswerken. De pratische sessies bewandelen het pad zoals een erkend « EPB Certificateur » het hoort te doen (formulieren, sotftware enz). Ze zijn gebaseerd op voorbeelden uit de praktijk in het reële werkveld. 

  • EETQ geeft de mogelijkheid aan elke deelnemer om praktijk voorbeelden tijdens de opleiding te behandelen ( let wel : gelieve vooraf hierover te communiceren). 
  • Regelmatige bijwerking van de presentaties met het doel deze te verbeteren (applicatie van de « kaizen » methode)
  • Actieve medewerking met professionele organismen uit de bouwsector
  • Handhaving van actieve contacten met de universiteiten en centra voor onderzoek 
  • Met europese en ook internationale benadering aan de inhoud van de opleiding

Kalendar

Er is momenteel geen sessie voor deze opleiding.

Prijs

485 EUR ( 3-dag opleiding )  
815 EUR (3-dag opleiding + 2-dag voorbereiding & ondersteuning Module) 

Duur

Afhankelijk van uw profiel , zijn er twee  niveaus van opleiding :
NIVEAU 1 voor kandidaten die EPB  kennis en praktijk hebben  "Houder zijn van een diploma architect, ingenieur-architect, burgerlijk ingenieur, bio-ingenieur, industrieel ingenieur, gegradueerde in de bouwkunde of elk ander diploma van het hoger onderwijs ter bekrachtiging van een opleiding die de energetische aspecten van de gebouwen behandelt, dan wel het bewijs leveren van minstens twee jaar beroepservaring in een van de in het kader van de ordonnantie aan erkenning onderworpen activiteiten"


NIVEAU 2 : voor kandidaten die weinig of geen EPB  kennis en praktijk hebben  "Houder zijn van een diploma architect, ingenieur-architect, burgerlijk ingenieur, bio-ingenieur, industrieel ingenieur, gegradueerde in de bouwkunde of elk ander diploma van het hoger onderwijs ter bekrachtiging van een opleiding die de energetische aspecten van de gebouwen behandelt, dan wel het bewijs leveren van minstens twee jaar beroepservaring in een van de in het kader van de ordonnantie aan erkenning onderworpen activiteiten"

Lesuren

09:00 - 18:00
18:00 - 22:00

Ligging


Toegang